Akademik Kurul

Akademik Kurul, konularında uzman 30 gönüllü kişiden oluşan bir danışma organıdır. Kurul, bilgi, beceri ve deneyimleriyle yardımcı olabilecek gönüllü araştırmacı ve akademisyenlerin, eğitimcilerin ve iş adamlarının katkılarını almaktadır. Vakıfla beraber ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmaların yapılması, sonuçlarının paylaşılması, bilimsel toplantıların düzenlenmesi için girişimlerde bulunur. Kurumlar arası iş birlikleriyle hizmetlerin geliştirilmesi, vakıf çalışanlarının bilimsel çabaları metodik şekilde desteklenerek, kuruma ve topluma bilgi ve beceri düzeyi yüksek deneyimli bireyler kazandırılmasına destek verir.